Leitz Laborlux Strain-Free Flip Top Polarizing Condenser

Recently viewed

Leitz Laborlux Strain-Free Flip Top Polarizing Condenser

Leitz Laborlux Strain-Free Flip Top Polarizing Condenser

$425.00
Quote Request

This is a Leitz Laborlux flip top condenser on dovetail mount. It has a 360 degree rotatable polarizer. The flip out condenser head has an N.A. of 0.9.

Brand New

This is a Leitz Laborlux flip top condenser on dovetail mount. It has a 360 degree rotatable polarizer. The flip out condenser head has an N.A. of 0.9.

Brand New