Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4 Oil Objective

Recently viewed

Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4  Oil  Objective
Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4  Oil  Objective
Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4  Oil  Objective
Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4  Oil  Objective

Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4 Oil Objective

  • SKU: 519797
$0.00
Request Quote
  • Order within

Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4  Oil  Objective

Tube Length:  160mm

N.A.:   1.40

Leitz 63x PL APO PHACO / Phase-Contrast 4  Oil  Objective

Tube Length:  160mm

N.A.:   1.40